LAJMI I FUNDIT: THIRRJE PËR PROJEKT- PROPOZIME - Përkrahja e raportimit të... më shumë
Integrimi europian

Përkrahja e procesit të integrimit europian

Në kuadër të këtij programi, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile angazhohet të promovojë përmirësimin e njohurive për funksionimin e BE-së, të ngrejë vetëdijen publike dhe të promovojë dialogun në procesin e integrimit europian. Konkretisht, përmes këtij programi KCSF-ja angazhohet për përshpejtimin e procesit të integrimit europian, informimin dhe ngritjen e vetëdijes për procesin, sikurse edhe monitorimin e zbatimit të dokumenteve  kyç  që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe BE-së. 

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Çka është ngritja e fondeve?më shumë