Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Programi i bursave të Fondacioneve për Shoqëri të Hapur- OSF

Nga tetori i vitit 2012, Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile – KCSF, është duke i administruar bursat e programit OSF për studime pastdiplomike në disa universitete të Europës Perëndimore. Shumica e bursave kanë të bëjnë me studime master MA, mirëpo ka edhe të tilla të cilat financojnë pjesërisht ose plotësisht studimet e doktoraturës PhD. Më specifikisht bursat e programit OSF, të cilat mund të aplikojnë shtetasit kosovarë janë: DAAD-OSI, Oxford University dhe Staffordshire University.
 

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Çka është Programi për përkhraje të shoqërisë civile (Civil Society Facility)?më shumë