Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

THIRRJE PËR OFERTIM – ANKETIM PËR INDEKSIN KOSOVAR TË SHOQËRISË CIVILE 2018

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile fton kompanitë ose OJQ-të hulumtuese që të ofertojnë për realizimin e anketave dhe fokus grupeve për nevoja të Indeksit Kosovar të Shoqërisë Civile 2018.


Indeksi Kosovar i Shoqërisë Civile është një studim i rregullt i KCSF-së që vlerëson gjendjen e shoqërisë civile në Kosovë në baza periodike. Metodologjia e hulumtimit përfshin burime të ndryshme të të dhënave, përfshirë anketat në terren dhe diskutimet në fokus grupe.


Kompania ose organizata e kontraktuar do të udhëheqë dhe realizojë punët rreth mbledhjes, organizimit, analizës së të dhënave të mbledhura në terren, dhe shkrimin e raportit përshkrues të të dhënave për Indeksin Kosovar të Shoqërisë Civile 2018.


Afati i fundit për aplikim është më 16 tetor 2017 (e Hënë), në orën 14:00.


Për më shumë informata, ju lutem shkarkoni dokumentin PDF me detajet e thirrjes.
           
 

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cili është roli i Këshillit Kombëtar për Integrim Europian?më shumë