Adresa Fazli Grajqevci 4/a, 10000, Prishtinë, Kosovë
Tel/Fax: +381 (0)38 248 643
+381 (0)38 248 636
office@kcsfoundation.org
FONDACIONI KOSOVAR PËR SHOQËRI CIVILE

Për ne

E themeluar në vitin 1998, ndërsa zyrtarisht e regjistruar në dhjetor 1999, misioni parësor i KCSF-së ishte forcimi i iniciativave civile duke ofruar përkrahje nëpërmjet informacionit, shërbimeve dhe trajnimeve për OJQ dhe institucione tjera relevante civile në të gjithë sektorët e Shoqërisë Civile Kosovare.

 

Ende e përkushtuar për këtë qëllim, KCSF kohëve të fundit është duke i dhënë më shumë rëndësi procesit të Integrimeve Europiane, duke ngritur vetëdijen rreth BE-së brenda shoqërisë kosovare dhe duke ofruar informata dhe mjete analitike për profesionistët të cilët do të kenë të bëjnë me këto çështje.
 

Regjistrohu në KCSF

Informohu mbi zhvillimet e fundit duke u regjistruar në databazën e KCSF-së Regjistrohu

Informatori Elektronik i KCSF-së

më shumë

Pyetjet më të shpeshta?

Cilat janë obligimet e OJQ-ve ndaj DRNOJQ – së?më shumë