17 shtator 2014 Trajnimi “Procedurat e Aplikimit për Fonde të BE-së”
LAJMI I FUNDIT: Trajnimi “Procedurat e Aplikimit për Fonde të BE-së” më shumë