27 nëntor 2014 SHTOJCA PËR SHOQËRI CIVILE - FTESË PËR KONTRIBUT ME SHKRIM
LAJMI I FUNDIT: SHTOJCA PËR SHOQËRI CIVILE - FTESË PËR KONTRIBUT ME SHKRIM më shumë